• iterna ApS, c/o Kontorfællesskabet ARKEN, Orla Lehmannsgade 5, 4. 7100 Vejle (+45)23804077 iterna@iterna.dk

 • Kurser
  Kursusplan – Efterår 2021
  Under normale omstændigheder afholdes begynder‐ og opfriskningskurser hvert efterår og forår. Kursusprisen er normalt 1525 kr. pr. person pr. dag.

  Kursusforløbet følger normalt en generisk plan. Se Kursusbeskrivelse.

  Til de tre kursusgange knytter sig slides:
  1. kursusgang: Generelt om skemalægning.
  2. kursusgang: Lægning af skema i Tplan.
  3. kursusgang: Færdiggørels-finjustering og eksport af skema i Tplan.

   

  En kortfattet introduktion til skemalægning med tplan findes her.

   

  Omstændighederne er imidlertid endnu ikke normale. Allerede i foråret 2020 måtte vi gennemføre to kursusgange ud af tre virtuelt. I efteråret 2020 og foråret 2021 gennemførtes alle forløb virtuelt via Teams.

  I betragtning af at restriktioner kan genindføres forudser vi, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udbyde efterårets forløb primært virtuelt. Hvis forholdene tillader, vil eventuelt fysisk fremmøde på kursusstedet i Hillerød også være muligt.

  Vi har fastlagt følgende datoer:

   

  Onsdag den 27. oktober
  Onsdag den 3. november
  Onsdag den 17. november

   

  Ved virtuelle forløb uden catering er kursusprisen 1425 kr. pr. dag pr. kursist.

   

  Kursusplanen afhænger af de tilmeldtes forudsætninger og erfaring med tplan. Den vil blive tilsendt deltagere forinden kursusstart. Man kan derfor også  anvende linket til formularen ‘Tilmelding’ til interessetilkendegivelser.

   

  TILMELD dig her eller skriv til kes@iterna.dk
  Kursusstedet i Hillerød
  Kursusstedet i Vejle
  Særligt tilrettelagte og individuelle kurser for enkelte skoler og om særlige problemstillinger arrangeres ad hoc.
  Kontakt Knud Erik Serup og få detaljer.