• iterna ApS, c/o Kontorfællesskabet ARKEN, Orla Lehmannsgade 5, 4. 7100 Vejle (+45)23804077 iterna@iterna.dk

 • Kurser
  Kursusplan – Forår 2021
  Under normale omstændigheder afholdes begynder‐ og opfriskningskurser hvert efterår og forår. Kursusprisen er normalt 1525 kr. pr. person pr. dag.

  Kursusforløbet følger normalt en generisk plan. Se Kursusbeskrivelse.

  Til de tre kursusgange knytter sig slides:
  1. kursusgang: Generelt om skemalægning.
  2. kursusgang: Lægning af skema i Tplan.
  3. kursusgang: Færdiggørels-finjustering og eksport af skema i Tplan.

   

  En kortfattet introduktion til skemalægning med tplan findes her.

   

  Omstændighederne er imidlertid ikke normale. Allerede i foråret 2020 måtte vi gennemføre to kursusgange ud af tre virtuelt.

  I betragtning af restriktionerne forudser vi, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udbyde forårets forløb virtuelt. Vi har fastlagt følgende datoer:

  Fredag den 19. marts
  Torsdag den 8. april
  Tirsdag den 20. april
  Tirsdag den 27. april
  Tirsdag den 1. juni

  Ved virtuelle forløb uden catering er kursusprisen 1425 kr. pr. dag pr. kursist.

   

  Kursusplanen afhænger af de tilmeldtes forudsætninger og erfaring med tplan. Den vil blive tilsendt deltagere forinden kursusstart. Man kan indtil videre også  anvende linket til formularen ‘Tilmelding’ til interessetilkendegivelse.

   

  TILMELD dig her eller skriv til kes@iterna.dk
  Kursusstedet i Hillerød
  Kursusstedet i Vejle
  Særligt tilrettelagte og individuelle kurser for enkelte skoler og om særlige problemstillinger arrangeres ad hoc.
  Kontakt Knud Erik Serup og få detaljer.